Cẩm nang

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.15

90
Nội dung bài viết

7.15

 • Bounty Runes giờ hiện ra mỗi 5 phút
 • Bounty Runes giờ tặng gold cho mỗi người chơi (40 +3/phút)
 • Bounty Runes giờ hồi đầy bottle
 • Tốc độ hồi HP/MP của bottle tăng từ 80/40 HP/MP lên 100/50
 • Gold thưởng cơ bản từ Melee Creep giảm thêm 2
 • Gold thưởng cơ bản từ Range Creep giảm thêm 1
 • Gold thưởng từ Range Creep tăng mỗi đợt nâng cấp thay đổi từ 1 lên 3 (Với những thay đổi đó, lượng gold chênh lệch ở phút 40 thấp hơn 2052 gold)
 • Thưởng từ việc phá Melee Barrack giảm từ 225 xuống 175
 • Tiền thưởng từ việc giết Ground Courier – Courier chưa nâng cấp – giảm từ 175 xuống 125 (Flying Courer – Courier bay – vẫn là 175)
 • Tower bị deny giờ mất hết gold thay vì một nửa (trước đó bị deny vẫn tăng 50/60/70/80 cho trụ tier 1/2/3/4)
 • Các hero Agility có lượng strength gốc tăng thêm 1′
 • Các hero Intelligence có lượng Intelligence gốc giảm thêm 2, ngoại trừ Bane (sát thương gốc được điều chỉnh vẫn như cũ)
 • Gold thường từ việc stack Neutral camp tăng từ 20 lên 25%
 • Tốc độ hồi máu của Ancient tăng từ 8 lên 12
 • Cooldown của việc mua Observer Ward giảm từ 150 xuống 135 giây
 • Giá Observer Ward giảm từ 80 xuống 75
 • Tốc độ hồi máu của Enchanted Mango giảm từ 0.7 xuống 0.6

 • Sát thương Slam của Roshan tăng mỗi phút từ 8 lên 10
 • Sát thương gốc của Roshan tăng từ 65 lên 75
 • Lượng máu gốc của Roshan tăng từ 5500 lên 6000
 • Bỏ bớt một cây ở góc phải dưới của lane mid bên dire, gần mép bản đồ
 • Điều chỉnh nhỏ về vị trí của các rune ở sông
 • Giảm phạm vi hồi sinh ở vài bãi neutral bên Dire
 • Bỏ bớt một cây ở bên phải bounty rune bên dưới thuộc Radiant
 • Di chuyển trụ tier 1 bên dưới của Dire xuống một chút
 • Di chuyển bounty rune bên dưới của Dire sang bên phải một chút
 • Di chuyển shrine bên dưới của Dire về bên phải một chút
 • Điều chỉnh tầm nhìn và các cây nằm bên trái trụ Tier 1 ở mid bên Dire
 • Ranged creep giờ đây hiện ra đằng sau các melee creep
 • Thời gian mỗi vòng của Captain Mode tăng từ 30 lên 35 giây
 • Thứ tự ban lượt hai của Captain Mode thay đổi từ 2/1/2/1 sang 1/2/1/2. (1 là đội bắt đầu trước trong lượt ban pick, 2 là đội bắt đầu sau)

 

0 ( 0 bình chọn )

Ý kiến bạn đọc (0)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Xem thêm