Trang chủ PC/Console PS4 Pro cập nhật cải thiện đồ họa 1080p dành cho màn hình dưới 4K