Trang chủ PC/Console Quên RGB đi, thép chính là xu hướng lên đồ tiếp theo của game thủ