Trang chủ Featured OWL: BXH sức mạnh Tuần 3 Giai đoạn 2, Hàn Quốc không có điểm yếu