Trang chủ Featured Hearthstone: ‘Pro khác chúng ta chỗ nào’, Chuẩn bị thi đấu