27 C
Ho Chi Minh City
Thứ Tư, 25 Tháng Năm, 2022
Trang chủEsportsDota 2Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.12

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.12

Thay Đổi Chung:

 • Pangolier được cho vào captain mode
 • Lượng gold nhận thêm từ việc stack tăng từ 15% lên 20%

Item

 •  Clarity: Lượng mana hồi giảm từ 3.2 xuống 3.0

 • Hearth of Tarrasque: chỉ số Strength tăng từ 40 lên 45

 • Moon Shard: Tốc độ đánh tăng từ 120 lên 130

 • Nullifier: Tốc độ bay của Projectile giảm từ 1200 xuống còn 900

 • Refresher Orb: Lượng mana hồi tăng từ 3 lên 5

 • Satanic: Thời gian duy trì tăng từ 4.5s lên 5s

 • Silver Edge: Thời gian duy trì hiệu ứng break giảm từ 5s xuống 4s
 • Cooldown của Silver Edge giảm từ 24s xuống 22s

 • Skull Basher: Thời gian hiệu ứng bass tăng từ 1.4s lên 1.5s

 • Abyssal Blade: Thời gian hiệu ứng bass tăng từ 1.4s lên 1.5s

 • Spirit Vessel: Sát thương dựa theo lượng máu hiện của kẻ thù thay đổi từ 3% Lượng máu trực tiếp thành 4.5% Sát thương phép

Hero

 • Anti-Mage: Damage của Mana Void tăng từ 0.6/0.85/1.1 thành 0.8/0.95/1.1

 • Arc Warden: Cooldown của Flux giảm từ 18s thành 16s
 • Arc Warden: AoE của Magnetic Field tăng từ 275 thành 300

 • Axe: Thời gian duy trì Battle Hunger tăng từ 10s lên 12s

 • Bounty Hunter: Manacost của Shuriken Toss tăng từ 120/130/140/150 lên 150

 • Bloodseeker: Thời gian duy trì kéo dài thêm tăng từ 2s lên 4s

 • Chen: Holy Persuasion không còn tác động lên được creep đồng minh

 • Clinkz: Thời lượng Strafe tăng từ 3 lên 3.5 giây

 • Crystal Maiden: Sát thương gốc tăng thêm 3
 • Crystal Maiden: Lượng mana hồi phục của bản thân từ Arcane Aura tăng từ 1/2/3/4 lên 1.3/2.2/3.1/4

 • Dark Seer: Vacuum AoE tăng từ 250/350/450/550 lên 400/450/500/550
 • Dark Seer: Vacuum cooldown thay đổi từ 32 thành 60/50/40/30 giây
 • Dark Seer: Phạm vị cast của Vacuum thay đổi từ 500 thành 450/500/550/600
 • Dark Seer: Thời lượng Vacuum Pull tăng từ 0.5 thành 0.3/0.4/0.5/0.6
 • Dark Seer: Sát thương của Vacuum thay đổi từ 40/80/120/160 thành 25/50/100/200
 • Dark Seer: Sát thương bóng của Wall of Replica giảm từ 400% thành 300%
 • Dark Seer: Độ dài Wall of Replica tăng từ 1000 lên 1300

 • Dark Willow: Thời lượng cast Terroize tăng từ 0.5 lên 1.0 giây
 • Dark Willow: Bedlam cooldown tăng từ 40/30/20 lên 40/35/30 giây

 • Dazzle: Sát thương Poison Touch tăng từ 10/20/30/40 thành 10/24/38/53

 • Death Prophet: Thời gian cooldown charge của Spirit Siphone tăng từ 45 lên 60/55/50/45 giây
 • Death Prophet: Manacost của Silence tăng từ 80 lên 80/90/100/110

 • Disruptor: Static Storm không còn giữ hiệu ứng của chiêu vào hero thêm 0.5 giây nữa sau khi đi ra khỏi AoE (Static Storm sẽ chấm dứt ngay khi phép vừa hết)
 • Disruptor: Kinetic Field cooldown tăng từ 13/12/11/10 lên 19/16/13/10 giây

 • Drow Ranger: Sát thương cộng thêm của Precision Aura tăng từ 10/18/26/34% lên 10/20/30/40%

 • Elder Titan: Echo Stomp giảm thời gian stun lúc đầu từ 0.8 xuống còn 0.2

 • Ember Spirit: Giáp cơ bản tăng lên 1

 • Enchantress: Untouchable thay đổi lượng tốc độ đánh bị giảm từ 40/70/100/130 thành 20/60/100/140
 • Enchantress: Enchant thay đổi thời gian hồi chiêu từ 30/24/18/12 thành 55/40/25/10
 • Enchantress: Enchant tăng thời gian làm chậm từ 2.25/3.5/4.75/6 lên 3/4/5/6
 • Enchantress: Enchant thay đổi thời gian thu phục “đệ” từ  80 thành 50/60/70/80
 • Enchantress: Impetus thay đổi manacost từ 55/60/65 thành 40/55/70

 • Gyrocopter: Flak Cannon tăng thời gian hồi chiêu từ 30 lên 40
 • Gyrocopter: Số phát đánh để phá hủy Homing Missile giảm từ 3/3/4/4 còn 3

 • Io: Tether bây giờ sẽ thay đổi tốc độ di chuyển bản thân bằng tốc độ di chuyển của người được nối dây.
 • Io: Relocate tăng thời gian hồi chiêu 120/100/80 lên 130/110/90
 • Io: Tether giờ đây có hiệu lực vĩnh viễn.
 • Io: Tether thay đổi tốc độ di chuyển từ 10/12/14/16% thành 7/10/13/16%
 • Io: Tether thay đổi tỉ lệ chia sẻ lượng hồi phục từ 1.5x thành 1.2/1.3/1.4/1.5
 • Io: Sát thương cơ bản giảm 4

 • Leshrac: Tốc độ di chuyển cơ bản tăng từ 325 lên 330
 • Leshrac: Lightning Storm được tăng sát thương từ 50/100/150/200 lên 80/120/160/200
 • Leshrac: Lightning Storm giảm thời gian làm chậm từ 0.7/0.8/0.9/1.0 xuống còn 0.4/0.6/0.8/1.0
 • Leshrac: Lightning Storm giảm thời gian xuất hiện từ 0.45 xuống còn 0.4

 • Lich: Sacrifice tăng lượng mana có được từ 30/50/70/90 lên 55/70/85/100

 • Lifestealer: Open Wounds tăng manacost từ 140/130/120/110 lên 140

 • Lion: Earth Spike giảm lượng manacost từ 100/120/140/160 xuống còn 70/100/130/160

 • Magnus: Skewer AoE tăng từ 125 lên 135
 • Magnus: Thời gian stun của Reverse Polarity tăng từ 2.25/3/3.75 lên 2.75/3.25/3.75

 • Mirana: Sát thương  gốc thay đổi từ 39-50 sang 43-48

 • Monkey King: Tốc độ tấn công của bóng do Wuking’s Command tạo ra cải thiện từ 1.4 thành 1.3

 • Necrophos: Heartstoppper Aura tăng từ 0.5/1/1.5/2% thành 0.5/1.1/1.7/2.3%
 • Necrophos: Manacost của Death Pulse sửa là từ 125/145/165/185 thành 100/130/160/190

 • Orge Magi: Multicast không còn tăng manacost của Fire Blast

 • Omniknight: Manacost của Repel tăng từ 50 lên 85

 • Phantom Assassin: Stifling Dagger có thể tác động lên Spell Immune (nhưng sẽ không làm chậm, còn sát thương vật lý vẫn xuyên qua được)

 • Phoenix: Phạm vi của Supernova tăng từ 1000 lên 1300
 • Phoenix: Supernova giờ đây biến đêm thành ngày trong thời gian kích hoạt (ưu tiên nhất)

 • Razor: Phạm vi cast của Static Link giảm từ 600 xuống 550 (phạm vi phá vỡ vẫn là 800)
 • Razor: Sát thương Unstable Current giảm từ 100/130/160/190 xuống 60/100/140/180

 • Riki: Tricks of the Trade rework. Thay vì tấn công mọi hero trong AoE mỗi giây, nó sẽ tấn công ngẫu nhiên một hero cứ mỗi 0.5/0.45/0.4 giây.
 • Riki: Tricks of the Trade sẽ đánh creep nếu như không có hero trong AoE
 • RikI: Thời lượng Tricks of the Trade tăng từ 3/4/5 lên 4/5/6 giây

 • Rubick: Telekiness cooldown tăng từ 22 lên 28/26/24/22

 • Sand King: Thời lượng stun của Burrowstrike thay đổi từ 2.17 giây thành 1.9/2.0/2.1/2.2
 • Sand King: Tốc độ di chuyển gốc giảm từ 295 xuống 290

 • Shadow Demon: Làm chậm của Demonic Purge giờ đây giảm theo thời gian từ 100% xuống 20% (tức là ở giây đầu tiên là 100% sau đó giảm dần xuống còn 20% ở giây cuối cùng)
 • Shadow Demon: Demonic Purge cooldown tăng từ 40 lên 60 giây (ảnh hưởng cả lượng thời gian hồi charge)
 • Shadow Demon: Thời lượng Demonic Purge tăng từ 5 đến 7 giây
 • Shadow Demon: Demonic Purge không còn root những unit không thuộc hero trong 3 giây
 • Shadow Demon: Demonic Purge giờ đây tiếp tục dispel đối tượng

 • Slark: Lượng hồi máu gốc tăng từ 1.5 đến 2.75
 • Slark: Thời gian quay người lại tăng từ 0.5 sang 0.6

 • Slardar: Guardian Sprint không còn tăng 15% sát thương nhận được
 • Slardar: Thời lượng Guardian Spirit giảm từ 12 xuống 10

 • Sniper: Manacost của Assassinate giảm từ 175/275/375 xuống 175/225/275

 • Spectre: Sát thương của Spectral Dagger tăng từ 50/100/150/200 lên 90/140/190/240

 • Spirit Breaker: Empowering Haste không còn giảm tốc độ di chuyển của hero này sau đó
 • Spirit Breaker: Empowering Haste cooldown tăng từ 12 lên 20 giây

 • Templar Assassin: Tốc độ di chuyển tăng từ 300 lên 310

 • Timbersaw: Manacost của Chakram mỗi giây giảm từ 20/25/30 xuống 16/23/30
 • Timbersaw: Manacost lúc đầu của Chakram giảm từ 100/150/200 xuống 80/140/200

 • Tiny: Lượng hồi máu gốc giảm từ 2.5 xuống 1.5
 • Tiny: Avalanche cooldown tăng từ 17 đến 20/19/18/17

 • Treant Protector: Intelligence gốc tăng thêm 3

 • Troll Warlord: Tốc độ đánh gốc của Berserker’s Rage cải thiện từ 1.5 thành 1.45

 • Tusk: Ice Shards cooldown tăng từ 19/16/13/10 lên 21/18/15/12

 • Undying: Tốc độ đánh của Undying Zombie tăng từ 50 lên 75 với các hero yếu máu
 • Undying: Giết hero bằng Flesh Golem tăng hồi máu từ 10% lên 15/20/25%

 • Warlock: Sát thương của Golem tăng từ 75/100/125 lên 75/125/175

 • Windranger: Sửa vài lỗi khựng khi Windranger tấn công đối tượng trong lúc dùng Focus Fire

 • Winter Wyvern: Tầm đánh của Arctic Burn thay đổi từ 275/375/475/575 sang 350/425/500/575
 • Winter Wyvern: Intelligence gốc tăng thêm 1

 • Zeus: Tầm đánh tăng từ 350 lên 380
 • Zeus: Sát thương gốc tăng thêm 5
Subscribe
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi trong bài
Xem tất cả bình luận

Tin hot trong tuần

Tin xem nhiều nhất

0
Hãy chia sẻ cảm nghĩ của bạn bằng cách bình luậnx
()
x