Trang chủ Esports Dota 2 Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.19c

Dota 2: Chi tiết bản cập nhật 7.19c

Blade Mail: Cooldown tăng từ 20 giây lên 25 giây
Blade Mail: giáp cộng thêm giảm từ 6 xuống còn 5

Clinkz: Strength cơ bản giảm thêm 2
Clinkz: Searing Arrows manacost tăng từ 10 lên 12
Clinkz: Level 20 Talent giảm từ 20 Health Regen (Hồi máu) xuống 16
Clinkz: Level 25 Talent giảm từ +4 giây Strafe xuống còn +3 giây

Crystal Maiden: Arcane Aura cung cấp khả năng hồi mana đồng đội giảm từ 0.8/1.0/1.2/1.4 xuống còn 0.7/0.9/1.1/1.3

Dark Willow: Sát thương gây ra bởi Brambles giảm từ 140/180/220/260 xuống còn 125/150/175/200
Dark Willow: Shadow Realm cooldown tăng từ 30/24/18/12 lên thành 32/26/20/14
Dark Willow: Thời lượng stun của Cursed Crown giảm từ 2/2.5/3/3.5 xuống còn 1.75/2.25/2.75/3.25
Dark Willow: Sát thương gây ra bởi Bedlam giảm từ 60/120/180 xuống còn 60/110/160

Earthshaker: Root giờ sẽ vô hiệu hóa khả năng Scepter của hero này

Enchantress: Chỉ số Strength thay đổi từ 19 + 1.3 mỗi level thành 16 + 1.5 mỗi level
Enchantress: Tốc độ di chuyển cơ bản giảm từ 325 xuống còn 320
Enchantress: Chỉ số intelligence cơ bản giảm thêm 2

Grimstroke: Ink Swell sẽ không còn làm cho mục tiêu không bị tấn công nữa
Grimstroke: Ink Swell giờ sẽ không còn bị silence và disarms
Grimstroke: Thời gian duy trì Soulbind tăng từ 4/6/8 giây lên 6/8/10 giây

Phantom Lancer: Agility nhận được mỗi level giảm từ 2.8 xuống còn 2.6

Phoenix: Level 15 Talent giảm từ +50 Fire Spirits DPS xuống còn +40

Silencer: Sát thương gây ra bởi Last Word thay đổi từ 150/200/250/300 thành 120/180/240/300
Silencer: Arcane Curse manacost tăng từ 105/115/125/135 lên thành 125/130/135/140
Silencer: Global Silence manacost tăng từ 250/375/500 lên thành 300/450/600

Spectre: Bán kính Desolate tăng từ 375 đến 500
Spectre: Dispersion thay đổi từ 10/14/18/22% thành 7/12/17/22%
Spectre: Haunt Manacost tăng từ 150 lên thành 150/200/250
Spectre: Level 10 Talent thay đổi từ +15 Desolate damage thành +4 tất cả chỉ số
Spectre: Level 15 Talent thay đổi từ +8 tất cả chỉ số thành +15 Desolate Damage
Spectre: Level 25 Talent giảm từ +8% Dispersion xuống còn +6%

Storm Spirit: Sát thương gây ra bởi Static Remnant giảm từ 140/180/220/260 xuống còn 120/160/200/240

Ursa: Sát thương cộng thêm mỗi đòn đánh từ Fury Swipes giảm từ 15/20/25/30 xuống còn 12/18/24/30
Ursa: Sát thương gây ra bởi Earthshock giảm từ 90/140/190/240 xuống còn 50/100/150/200
Ursa: Cấp số nhân của Sát thương từ Enrage thay đổi từ 1.5/1.75/2.0 thành 1.4/1.7/2.0

Vengeful Spirit: Tốc độ di chuyển giảm 5
Vengeful Spirit: Tốc độ bay của Magic Missile giảm từ 1250 xuống còn 900

Weaver: Intelligence cơ bản giảm thêm 2
Weaver: Thời gian cooldown Swarm tăng từ 35/30/25/20 lên thành 44/36/28/20
Weaver: Thời gian cooldown Time Lapse tăng từ 60/50/40 lên thành 70/55/40
Weaver: Level 10 Talent thay đổi từ +20 Mana Break thành +7 Strength
Weaver: Level 15 Talent thay đổi từ +12 Strength thành +20 Mana Break

Wraith King: Thời gian stun bởi Wraithfire Blast thay đổi từ 2 giây thành 1.1/1.4/1.7/2.0 giây
Wraith King: Sát thương cơ bản của Wraithfire Blast thay đổi từ 50/100/150/200 thành 100
Wraith King: Wraithfire Blast DPS thay đổi từ 20/35/50/65 thành 10/30/50/70
Wraith King: Vampiric Aura giờ chỉ có hiệu lực cho melee hero

Zeus: Strength nhận được mỗi level giảm từ 2.3 xuống 2.1
Zeus: Level 25 Talent giảm từ +170 Arc Lightning sát thương xuống còn +155

BÌNH LUẬN

Bình lậun
Nhập tên của bạn

Tin hot trong tuần

Tin xem nhiều nhất