Những lá bài Legendary mạnh nhất Hearthstone tháng 1/2019 – Phần 2

Với việc set Rastakhan’s Rumble bắt đầu được sử dụng, hãy cùng điểm lại các Legendary tốt nhất hiện tại.