Respawn phản hồi về vấn đề khoá vùng Trung Quốc đối với Apex Legends

Nhà phát triển Apex Legends đã xác nhận vẫn nhiều thứ cần phải làm, nhưng khoá vùng Trung Quốc thật sự khó có thể xảy ra.