Stronghold: Warlords đưa bạn trở thành lãnh chúa phong kiến, có cả Việt Nam

139
Stronghold: Warlords

Series Stronghold luôn tập trung về hai thứ: Xây dựng những lâu đài lớn, bất khả xâm phạm và điều quân để công thành đối thủ. Trong video mới, Firefly Worlds cho thấy những cải tiến trong phần mô phỏng lâu đài của Stronghold: Warlords, giờ game sẽ bước sang thời phong kiến ở Châu Á.

Firefly Worlds áp dụng lại hệ thống “fear factor” mà fan từng làm quen trong Stronghold đầu. Nói đơn giản, nó đại diện cho phong cách lãnh đạo của bạn. Nó nhắc nhở nông dân rằng bạn sẽ gieo nỗi sợ hãi nếu họ lười nhác, và người dân sẽ làm việc hiệu quả hơn – tuy nhiên binh lính sẽ không hiệu quả trên chiến trường nếu bạn quá đáng. Ngược lại, bạn có thể khuyến khích sự trung thành và sự yêu mến từ dân chúng bằng những rạp hát và phòng trà – nhưng sản xuất sẽ trì trệ do nông dân thích nghỉ ngơi hơn làm đồng áng.

Stronghold: Warlords cũng giới thiệu cơ chế mới tên “Spirit”. Xây dựng chùa quanh khu vực của bạn giúp tăng dân số, và vẫn vận hành khi những tài nguyên xa xỉ không có nhiều.

Dưới đây là video chi tiết:

Bạn có thể định hình mọi thứ trong khu vực quản lý của mình khi thiết lập ngoại giao với các lãnh chúa gần đó, được xem là yếu tố quan trọng của game. Cụ thể, họ trở nên thiết yếu vào giữa game, và bạn sẽ sử dụng điểm ngoại giao để tương tác với họ tại các tòa nhà đại sứ. Mỗi lãnh chúa có nền kinh tế mini riêng, và trong một số game mà một loại tài nguyên nào đó trở nên khan hiếm, họ sẽ là nhân tố quyết định đối với cán cân sức mạnh.

Stronghold: Warlords sẽ ra mắt trong năm sau. Còn hiện tại, bạn có thể theo dõi quá trình phát triển trên website chính thức hoặc trên Steam.

BÌNH LUẬN

Bình lậun
Nhập tên của bạn