Dota 2 Update 7.28 Vietsub, Phần 2 Item và Thay đổi chung

2631

XEM PHẦN 1 HERO

THAY ĐỔI ITEM

Dota 2 update 7.28

ITEM MỚI

FLUFFY HAT

 • Tốn 250 gold
 • Cộng 125 máu

FALCON BLADE

 • Yêu cầu Fluffy Hat, Sage’s Mask, Blades of Attack và recipe 225 gold
 • Cộng 150 Máu, 1.6 Hồi mana, +10 Sát thương

ORB OF CORROSION

 • Yêu cầu Blight Stone, Orb of Venom và Fluffy Hat
 • Cộng +150 Máu, 13%/4% Làm chậm, 3 DPS phép, và trừ giáp đối phương 3. Kéo dài 3 giây.

WITCH BLADE

 • Yêu cầu Blitz Knuckles, Chainmail, Robe of the Magi và recipe 600 gold
 • Cộng +35 Tốc độ tấn công, +12 Intelligence, +6 Giáp và +300 Tốc độ bay của đò n tấn công. Có 9 giây passive cooldown proc khi tấn công, thêm curse 3 giây làm chậm 25% và gây sát thương mỗi giây ngang với Int của bạn.

GLEIPNIR

 • Yêu cầu Maelstrom, Rod of Atos và recipe 700 gold
 • Cộng +30 Sát thương, +20 Intelligence, +12 Strength và +12 Agility. Passive: 160 sát thương proc Chain Lightning
 • Kích hoạt: Mục tiêu lên khu vực 450 AoE, giật sét lên mỗi quân đối thủ, trói chúng trong 2 giây và gây sát thương chain lightning proc 220 sát thương. Phạm vi cast: 1100. Manacost: 200

MAGE SLAYER

 • Yêu cầu Cloak, Blade of Alacrity, Claymore và recipe 600 gold
 • Cộng +20% Kháng phép, +20 Agility, +20 Sát thương và khiến đòn tấn công của bạn thêm -35% Spell Amp Debuff lên hero đối phương. Kéo dài 4 giây.

ETERNAL SHROUD

 • Yêu cầu Hood of Defiance, Voodoo Mask và recipe 1100 gold
 • Cộng +8.5 Hồi máu, +20% Hero Spell Lifesteal và +4% Creep Spell Lifesteal.
 • Có thể kích hoạt để tạo lá chắn hấp thụ 400 sát thương phép và biến chúng thành mana. Kéo dài 12 giây. Cooldown: 60. Manacost: 50.

HELM OF THE DOMINATOR

 • Helm of the Dominator có thể nâng cấp lên Level bằng cách mua ultimate orb và recipe 1600 gold
 • Cho phép thu nạp Ancient. Lượng máu tối thiểu tăng 1800. Tăng chỉ số/giáp/hồi máu bonus từ 6/6/6 lên 20/8/8

OVERWHELMING BLINK

 • Yêu cầu Blink Dagger, Reaver và recipe 1750 Gold.
 • Cộng +25 Strength, và khi đáp xuống, tất cả kẻ thù trong 800 AoE bị làm chậm tốc độ di chuyển 50% và 50 tốc độ tấn công trong 6 giây, nhận sát thương bằng 200 + 100% strength của bạn.

SWIFT BLINK

 • Yêu cầu Blink Dagger, Eagleesong và recipe 1750 GGold
 • Cộng +25 Agility, và khi đáp xuống, bạn nhận 30% tốc độ di chuyển phase, +40 sát thương và +40 tốc độ tấn công trong 6 giây.

ARCANE BLINK

 • Yêu cầu Blink Dagger, Mystic Staff và recipe 1750 gold
 • Cộng +25 Intelligence, và khi đáp xuống, -50% Cast Point, và giảm 25% cooldown Skill trong 6 giây. Không ảnh hưởng item.

WIND WAKER

 • Yêu cầu Euls, Mystic Staff và recipe 1600 gold
 • Cộng +50 Tốc độ di chuyển, +6 Hồi mana, +35 Intelligeence. Mở rộng tính năng Cyclone cho phép cast lên đồng đội. Khi cast leên chính mình, bạn có thể di chuyển lốc dđến bất kỳ đâu ở tốc độ 360.

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

AETHER LENS

 • Giảm mana từ 450 xuống 300

SOUL BOOSTER

 • Không còn cộng 10% Kháng phép

OCTARINE CORE

 • Không còn 10% Kháng phép
 • Không còn recipe 900 gold
 • Giờ yêu cầu Aether Lens thay vì Voodoo Mask (với bonus Aether Lens)
 • Không còn Spell Lifesteal

BLOODSTONE

 • Không còn 10% kháng phép
 • Yêu cầu Voodoo Mask
 • Giờ +15% Spell Lifesteeal (+3% lên creep)

ECHO SABRE

 • Hồi mana tăng từ 1.25 lên 2.25

SILVER EDGE

 • Yêu cầu Oblivion Staff thay vì Echo Sabre (Lưu ý: Echo Sabre vẫn disasembled được)
 • Bonus đổi từ +45 Tốc độ tấn công, +40 Sát thương, +12 Strength, +10 Intelligence, +1.5 Hồi mana thành +45 Tốc độ tấn công, +40 Sát thương, +10 Intelligence và + 3 hồi mana.
 • Giá recipe tăng từ 600 lên 1100 (tổng chi phí rẻ hơn 500)
 • Giảm cooldown từ 22 xuống 18

RING OF TARRASQUE

 • Item bị xóa

HEART OF TARRASQUE

 • Không còn cần Ring of Tarrasque
 • Giá recipe tăng từ 650 lên 900
 • Bonus máu giảm từ 400 xuống 250
 • Bonus strength tăng từ 40 lên 45
 • Hồi máu HP tăng từ 1% lên 1.6%
 • Không còn hồi máu thêm khi không combat

HOLY LOCKET

 • Tự động tăng một charge mỗi 15 giây
 • Yeêu cầu Fluffy Hat và Headrdress thay vì Ring of Tarrasque
 • Giá recipe giảm từ 500 xuống 475 (tổng chi phí không đổi)
 • Cộng 3 Hồi máu aura thay vì 4.5 hồi máu cho bản thân

SATANIC

 • Không còn cần recipe 800 gold
 • Không còn Status Resistance
 • Sát thương tăng từ 25 lên 45
 • Thời lượng Unholy Rage tăng từ 5 lên 6 giây.

SANGE

 • Status Resistance của Sange và các item nâng cấp của nó không stack với nhau

HEAVEN’S HALBERD

 • Giá Recipe giảm từ 400 xuống 200
 • Hồi máu amp giảm từ 30% xuống 24%
 • Status Resistance giảm từ 20% xuống 16%

KAYA AND SANGE

 • Status Resistance tăng từ 20% lên 25%

SANGE AND YASHA

 • Status Resistance tăng từ 20% lên 25%

EYE OF SKADI

 • Máu giảm từ +225 xuống +200
 • Giảm mana từ +250 xuống 200

DRUM OF ENDURANCE

 • Lượng charge tăng từ 6 lên 8
 • Yêu cầu Wind Lace, Rob of the Magi, Belt of Strength và recipe 500 gold
 • Cộng +6 Strength, +6 Intelligence, Swiftnes Aura (+20 Tốc độ di chuyển Aura)

BOOTS OF TRAVEL

 • Khi trang bị, tự động bán TP scroll bạn đang có và cho 1 chargge. Áp dụng cho cả clone Meepo

MASK OF MADNESS

 • Sát thương giảm từ 15 xuống 10

ABYSSAL BLADE

 • Kích hoạt Overwhelm giờ cũng kích hoạt cooldown passive của bash

 BLADE MAIL

 • Giá Recipe tăng từ 500 lên 675

GLIMMER CAPE

 • Yêu cầu recipe 450 thay vì Gloves of Haste
 • Không còn +20 Tốc độ tấn công

NECRONOMICON

 • Cooldowwn giảm từ 90 xuống 80
 • Archer Warrior giờ có 5/7/9% tốc độ di chuyển Aura

JAVELIN

 • Cơ hội proc tăng từ 25% lên 30%
 • Sát thương proc giảm từ 80 xuống 70

DEMON EDGE

 • Sát thương giảm từ 42 xuống 40

MONKEY KING BAR

 • Sát thươngg giảm từ 42 xuống 40
 • Giá recipe tăng từ 550 lên 675
 • Sát thương proc giảm từ 100 xuống 70
 • Proc sát thương phép lên đối tượng không còn hoạt động với Lifesteal (đây là thay đổi chung)

MAELSTROM

 • Cơ hội proc tăng từ 25% lên 30%

MJOLLNIR

 • Cơ hội proc tăng từ 25% lên 30%

DESOLATOR

 • Sát thương giảm từ 60 xuống 55

DIVINE RAPIER

 • Sát thương giảm từ +330 xuống 300

ARMLET OF MORDIGGIAN

 • Unholy Strength kích hoạt sát thương bonus tăng từ 31 lên 35
 • Trừ máu giảm từ 54 xuống 50

HOOD OF DEFIANCE

 • Kháng phép giảm từ 25% xuống 20% (vẫn kích hoạt lá chắn bảo vệ)
 • Không còn recipe 300 gold

PIPE OF INSIGHT

 • Giá recipe tăng từ 1250 lên 1550

VLADMIR’S OFFERING

 • Yêu cầu Buckler
 • Cộng +3 Giáp aura
 • Hồi mana giảm từ 2 xuống 1.4

MEKANSM

 • Yêu cầu Chainmail thay vì Buckler
 • Không còn cộng Giapó aura
 • Manacost giảm từ 225 xuống 200
 • Giá Recipe giảm từ 1175 xuống 900

GUARDIAN GREAVES

 • Giờ cũng cần Buckler

QUELLING BLADE

 • Sát thương cơ bản giàm từ 15 xuống 13

ORB OF VENOM

 • Giá giảm từ 300 xuống 275
 • Làm chậm gảim từ 15% xuống 13%

RING OF REGEN

 • Hồi máu giảm từ 1.5 xuống 1.25

SAGE’S MASK

 • Hồi mana tăng từ 0.6 lên 0.7

ENCHANTED MANGO

 • Hồi mana giảm từ 110 xuống 100

VOODOO MASK

 • Giá giảm từ 900 xuống 700
 • Spell Lifeteal giảm từ 12/2.5% xuống 10/2%

MEDALLION OF COURAGE

 • Hồi mana tăng từ 1.25 lên 1.5
 • Thời lượng và cooldown tăng từ 7 lên 12 giây

SOLAR CREST

 • Thời lượng và cooldown tăng từ 7 lên 12 giây

SPIRIT VESSEL

 • Hồi mana tăng từ 1.5 lên 1.75

EUL’S SCEPTER OF DIVINITY

 • Hồi mana giảm từ 5 xuống 3.5

VANGUARD

Có thể disassemble

CRIMSON GUARD

 • Giá trị chặn sát thương khi kích hoạt tăng từ 60 lên 70

RADIANCERADIANCE

 • Không còn bỏ qua ancient creep

REFRESHER ORB

 • Manacost giảm từ 375 xuống 300
 • Cooldown giảm từ 180 xuống 160

DAGONDAGON

 • Yêu cầu Staff of Wizardy, Crown và recipe 1300 gold
 • Cộng +14/16/18/20/22 Intelligence và +6/8/10/12/14 Strength và Agility

CLAYMOPRECLAYMOPRE

 • Sát thương bonus giảm từ 21 xuống 20
 • Chi phí giảm từ 1400 xuống 1350

NULLIFIER NULLIFIER

 • Tốc độ bay tăng từ 1000 lên 1100

SHIVA’S GUARD

 • Giá Recipt giảm từ 750 xuống 650

REAVERREAVER

 • Giá giảm từ 3000 xuống 2800

EAGLESONGEAGLESONG

 • Giá giảm từ 3000 xuống 2800

MYSTIC STAFFMYSTIC STAFF

 • Giá tăng từ 2700 lên 2800

NEUTRAL ITEM

ITEM TIER 1

MỚI

FAIRY'S TRINKETFAIRY’S TRINKET

 • +100 Máu,+5% Spell Amp, Giảm manacost 5%

CHIPPED VESTCHIPPED VEST

 • Cộng 3.5 Hồi máu và passive phản 26 sát thương lên đòn tấn công của hero và 13 lên creep

POSSESSED MASKPOSSESSED MASK

 • +7 Chỉ số chính, +7 Lifesteal

BỊ THAY RA

MANGO TREE

POOR MAN'S SHIELDPOOR MAN’S SHIELD

IRON TALONIRON TALON

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

ARCANE RING

 • Cooldown tăng từ 40 lên 45

IRONWOOD TREE

 • Cooldown khi kích hoạt tăng từ 4 lên 15 giây

ITEM TIER 2

MỚI

QUICKSILVER AMULETQUICKSILVER AMULET

 • +30% Animation tấn công và tốc độ Projectile, +5% tốc độ di chuyển, +10 Tốc độ tấn công

BULLWHIPBULLWHIP

 • +3 Hồi máu và +3 Hồi mana. Có thể cast lên đồng đội để thêm +16% Tốc độ di chuyển trong 5 giay, hoặc lên đối phương để làm chậm 16% trong 5 giây. Phạm vi cast: 850. Cooldown: 12.

BỊ THAY RA

CLUMSY NET

VAMPIRE FANGS

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

IMP CLAW

 • Cooldown giảm từ 8 xuống 7

ESSENCE RING

 • Máu giảm từ 425 xuống 400

ITEM TIER 3

MỚI

ELVEN TUNICELVEN TUNIC

 • Cộng +26 Tốc độ tấn công, +16% Né tránh, +8% Tốc độ di chuyển

CLOAK OF FLAMESCLOAK OF FLAMES

 • Cộng +5 giáp, +10% Kháng phép và passive immolation aura: gây 45 sát thương mỗi giây trong 400 AoE

CEREMONIAL ROBECEREMONIAL ROBE

 • Cộng +350 Mana. Đối phương trong 1200 AoE bị trừ -10% Status Resistance và -10% Kháng phép

PSYCHIC HEADBANDPSYCHIC HEADBAND

 • Cộng +12% Intelligence và +100 Phạm vi cast. Kích hoạt để đẩy mục tiêu đối phương cách 400 unit khỏi bạn. Phạm vi cast: 800. Cooldown: 30

BỊ THAY RA

REPAIR KIT

CRAGGY COAT

GREATER FAERIE FIRE

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

TELESCOPETELESCOPE

 • Đưa sang Tier 4

QUICKENING CHARM

 • Giảm cooldown giảm từ 13% xuống 12%

ITEM TIER 4

MỚI

PENTA-EDGED SWORDPENTA-EDGED SWORD

 • Cộng 45 Sát thương, +80 Phạm vi tấn công melee và 20% cơ hội Maim đối phương, giảm tốc độ di chuyển của đ6ói phương 20% và giảm tốc độ tấn công đi 60 trong 3 giây

STORMCRAFTERSTORMCRAFTER

 • Cộng 4 Hồi mana. Giật một đối phương trong phạm vi 700 quanh bạn mỗi 3 giây, gây 200 sát thương và làm chậm 40% trong 0.3 giây. Có thể kích hoạt để lốc bản thân lên 0.75 giây. Cooldown: 25. Manacost: 50

TRICKSTER CLOAKTRICKSTER CLOAK

 • Cộng 20% Né tránh, +20% Kháng phép. Kích hoạt để tàng hình 6 giây. Cooldown: 25

BỊ THAY RA

MAGIC LAMPMAGIC LAMP

WITLESS SHAKO

PRINCE'S KNIFEPRINCE’S KNIFE

HAVOC HAMMER

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

TELESCOPETELESCOPE

 • Đưa từ Tier 3 lên Tier 4
 • Aura tấn công và phạm vi cast tăng từ +125 lên +135
 • Không còn tác động lên quân không thuộc người chơi

FLICKERFLICKER

 • Phạm vi blink tối đa tăng từ 400 lên 450
 • Không còn tốn 25 Mana

SPELL PRISM

 • Giảm cooldown giảm từ 20% xuống 18%

ILLUSIONIST’S CAPE

 • Sát thương bonus Illusion giảm từ 10% xuống 8%

ITEM TIER 5

MỚI

GIANT’S RING

 • +40 Strength, +60 Tốc độ di chuyển, +60% kích thước nhân vật và có thể đi qua mọi địa hình. Khi đứng phía trên đầu đối thủ (100 AoE), gây 100% sát thương strength của bạn mỗi giây

BOOK OF SHADOWS

 • +12 Tất cả chỉ số, +400 Tầm nhìn đêm. Mục tiêu lên kẻ thù, đồng đội hoặc bản thân. Khiến đối tượng không thể mục tiêu được những cũng bị silence, mute và disarm trong 4 giây. Thêm Dispel cơ bản. Phạm vi cast: 700. Cooldown: 25

BỊ THAY RA

WOODLAND STRIDERS

TRIDENT

THAY ĐỔI CÂN BẰNG

BALLISTA

 • Sát thương tăng từ 40 lên 50

EX MACHINA

 • Giáp tăng từ +20 lên +25
 • Kích hoạt không còn tốn mana
 • Cooldown gảim từ 45 xuống 30 giây

SEER STONE

 • Giờ có kích hoạt tiết lộ toàn bộ một khu vực 800 AoE trên map trong 5 giây (đối phương cũng thấy được khu vực đó)
 • Cooldown: 70

FORCE BOOTS

 •  Giờ là chiêu mục tiêu lên một quân với phạm vi cast 750
 • Phạm vi đẩy tăng từ 600 lên 750
 • Cooldown giảm từ 9 xuống 8

BOOK OF THE DEAD

 • Bonus máu tăng từ 50% lên 100%

MIRROR SHIELD

 • Tất cả chỉ số giảm từ +20 xuống +16

STYGIAN DESOLATOR

 • Sát thương bonus giảm từ +75 xuống +60

THAY ĐỔI CHUNG

CHUNG

Game giờ bắt đầu vào ban đêm và chuyển sang ngày khi creep xuất hiện

Neutral creep không còn tăng bounty trong suốt thời gian game
Neutral stack gold bonus giảm từ 40% xuống 30%

Giáp Roshan tăng theo thời gian từ 0.325 lên 0.375

Camp Radiant Ancient giờ dễ stack hơn

Thêm cốt truyện cho tất cả item

Sắp xếp lại vài item trong shop (hầu hết sắp xếp dựa theo giá thay đổi trong những năm qua, nhưng một số khác di chuyển từ mục này sang mục khác. Consumable không đổi)

Khi kết hợp, các item sẽ được đặt theo thứ tự ô có hiệu ứng kích hoạt giống nhau nhất. Ví dụ: Magic Wand được kết hợp từ Magic Stick, Bloodthorn được kết hợp từ Orchid Malevolence, v.v

THAY ĐỔI CÂN BẰNG QUÂN NEUTRAL

 • Kháng phép Neutral anicent giảm từ 70% xuốngg 50%
 • Chiêu Frenzy của Ancient Thundderhide không còn interrupt di chuyển khi cast bởi một neutral
 • Chiêu Slam của Ancient Thunderhide không còn ggián đoạn di chuyển khi cast bởi một neutral
 • Sát thương Slam của Anicent Thunderhide tăng từ 70 lên 250
 • Làm chậm Slam của Ancient Thunderhide tăng từ 25% lên 60%
 • Bán kính Slam của Ancient Thunderhide tăng từ 250 lên 350
 • Chiêu Accuracy Aura của Ancient Thunderhide giờ đổi sang Ancient Rumblehide
 • Sửa Accuracy Aura của Thunderhide không hoạt động đúng
 • Kích thướcAncient Granite Golem tăng lên
 • Cooldown Fireball của Black Dragon tăng từ 10 lên 15
 • Level của quân Alpha Wolf tăng từ 4 lên 5
 • Thời gian tấn công cơ bản của Ghost tăng từ 1 lên 1.2

Bạn có thể xem thêm một số bài viết có liên quan dưới đây:

Subscribe
Thông báo của
guest
0 Bình luận
Phản hồi trong bài
Xem tất cả bình luận