29 C
Ho Chi Minh City
Thứ Ba, 09 Tháng Tám, 2022

Tag: ASD

Dota 2: PSG.LGD đuổi carry mới sau 5 ngày thử việc

Cuộc thử nghiệm của PSG.LGD với tuyển thủ carry người Maylaysia, Lai "Ahjit" Jay Son đã kết thúc chỉ trong vòng 5 ngày thử việc.