Tag: Balde & Soul

Trang chủTagsBalde & Soul

Blade & Soul Revolution di động mở cửa đăng ký trước cho server tiếng Anh

Tuy không biết chính thức ngày ra mắt, nhưng chúng ta đã được xác nhận rằng giai đoạn đăng ký trước của Blade & Soul Revolution.
Exit mobile version