Tag: bot

Unbotify tin rằng 5 đến 15 phần trăm game thủ mobile là bot ảo

Tại GDC 2020, Chuyên gia chống bot Unbotify thừa nhận 5 đến 15% game thủ mobile thật ra là bot và sẽ thiệt hại lớn đến thành công của game mobile.

Bot CSGO được nâng cấp, mở đường cho AI siêu thông minh

Valve vừa ra mắt update cho CSGO để áp dụng khả năng đưa ra quyết định của bot. Điều này có thể sẽ mở đường cho AI siêu thông minh trong tựa game FPS này.
Exit mobile version