Tag: Chat Wheel Sound

Trang chủTagsChat Wheel Sound

Những bí ẩn trong các câu Chat Wheel của TI8 Battle Pass

Chat Wheel Sound là thứ mà cộng đồng rất nhớ trong TI7 Battle Pass. Đó là lý do Valve đưa chúng quay trở lại trong năm nay với nhiều câu thoại mới.
Exit mobile version