Tag: Command & Conquer Remastered

Trang chủTagsCommand & Conquer Remastered

Gameplay đầu tiên của Báo động đỏ Command & Conquer Remastered ra mắt

Petroglyph Games đã phát triển Command & Conquer Remastered được một năm nay. Mới nhất, studio chia sẻ gameplay đầu tiên.
Exit mobile version