Tag: Dalaran Heist

Trang chủTagsDalaran Heist

Hearthstone: Cập nhật 14 tháng 5 – Dalaran Adventure

Hearthstone vừa cập nhật thêm adventure single-player hoàn toàn mới là The Dalaran Heist, cùng nhiều cải thiện cũng như sửa lỗi game.
Exit mobile version