Tag: Dazzle

Trang chủTagsDazzle

Dota 2: Những hero hưởng lợi nhất của patch 7.29

Khi nói về những hero hưởng lợi nhất patch 7.29, có một điểm quan trọng bài viết muốn nói rõ trước. Những hero hưởng lợi nhất trong bài viết này không nhất thiết phải là những hero mạnh nhất hiện nay....

Dota 2: Dazzle Support đã trở lại trong meta 7.29?

Dù meta 7.29 vẫn chưa định hình rõ ràng, nhưng Dazzle Support đang ngày càng phổ biến hơn trong Dota 2. Đây là một trong những hero hưởng lợi nhất của update 7.29 này. Bài viết sẽ phân tích thay đổi g...

Dazzle là support đáng để trải nghiệm nhất trong bản cập nhật Dota 2 7.18

Với hàng loạt những thay đổi và nhận được một số lượng buff thì liệu Dazzle có quay trở lại đấu trường chuyên nghiệp Dota 2 ở patch 7.18 không?
Exit mobile version