Tag: EA Access

Trang chủTagsEA Access

EA Access, dịch vụ thuê game theo tháng của EA sắp sửa ra mắt trên PS4

Dịch vụ thuê game theo tháng của Electronic Arts, EA Access, sắp sửa ra mắt trên PS4, với thời gian chính thức là ngày 24 tháng 7
Exit mobile version