Tag: Final Fantasy 15

Trang chủTagsFinal Fantasy 15

Giám đốc Final Fantasy 15 mở studio Square Enix mới

Studio mới của Square Enix có tên Luminous Productions, do Hajime Tabata đứng đầu
Exit mobile version