Tag: GTX

GPU Nvidia Pascal sẽ có driver ray tracing trong tháng 4

Nvidia đã lắng nghe phản hồi và sẽ ra mắt driver tương thích DirectX Raytracing cho GPU Pascal.
Exit mobile version