29 C
Ho Chi Minh City
Thứ Hai, 21 Tháng Chín, 2020

Tag: IGL

Trang chủ Tags IGL

Hướng dẫn trở thành IGL CS:GO Phần 2

Phần 2 bao gồm: phát triển cách chơi riêng cho bản thân và đội mình, cách tối hưu hóa các thành viên, thiết lập thang điểm cho bản thân, đội mình và áp dụng một thời khóa biểu ổn định.