Tag: Montreal Esports

Trang chủTagsMontreal Esports

Ngành học về eSports đã xuất hiện lần đầu tiên tại Canada

Học viện Montreal Esports (MEA) đã công bố chương trình nghiên cứu về esports hoàn toàn 100% đầu tiên tại Canada.
Exit mobile version