26 C
Ho Chi Minh City
Thứ Ba, 21 Tháng Chín, 2021

Tag: PGL

CEO PGL: “Rất nhiều công ty tổ chức esports hiện nay không kiếm ra tiền”

CEO của PGL là Silviu Stroie đã nói về việc có quá nhiều chủ đề liên quan như hệ thống Minor hiện tại, Công ty tổ chức Major Krakow và cũng như về toàn thể việc cạnh tranh tổ chức sự kiện trong làng CS:GO.