Tag: UMP

Bản cập nhật CSGO ngày 24/05: UMP có sự thay đổi

Bản cập nhật mới của CS:GO đã được tung ra, bao gồm những thay đổi đối với khẩu UMP45 và giới thiệu operation mới.
Exit mobile version