Tag: Vertigo

Trang chủTagsVertigo

CSGO: Hướng dẫn map Vertigo, tip và trick

Vertigo chính thức có mặt trong Active Duty map pool của CSGO, thay thế Cache. Đồng nghĩa, chúng ta có một map mới hoàn toàn để tìm hiểu nếu muốn thi đấu.
Exit mobile version