Tag: Voidwalker

Trang chủTagsVoidwalker

Apex Legends: Tổng hợp skin, chế độ, challenge trong sự kiện Voidwalker

Sự kiện Apex Legends mới đã bắt đầu vào ngày 3 tháng 9. Kéo dài hai tuần, Voidwalker sẽ mang chủ đề của Wraith, một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong game.
Exit mobile version