Tag: World's Edge

Trang chủTagsWorld's Edge

Apex Legends: 5 khu vực loot tốt nhất trong World’s Edge Season 4

Nếu bạn là người mới chơi và không biết nên loot ở đâu trong Apex, thì bài viết sẽ cho bạn biết 5 khu vực trong World's Edge giúp bạn có trang bị tốt nhất.

Apex Legends: Hãy tránh xa 5 điểm đáp này trong map World’s Edge

Bài viết này tổng hợp 5 vị trí bạn nên TRÁNH đáp xuống đầu game trong map mới World's Edge.
Exit mobile version