Tag: Zen

AMD công bố CPU 12nm, Ryzen APU và 7nm Vega

Sáng hôm nay, AMD công bố kế hoạch chính thức của năm nay và bao gồm khá nhiều điều ngạc nhiên.
Exit mobile version